Urząd

01.12.2010 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn – jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku. Kandydatem na rachmistrza może być osoba, która: - ma ukończone 18 lat - posiada co najmniej średnie wykształcenie. - Ze względu na specyfikę pracy rachmistrz powinien być w pełni sprawny fizycznie, - posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego   i skutecznego komunikowania się z respondentami, - posiada …

24.11.2010 WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

Do Rady Miejskiej w Rynie na kadencję 2010-2014 zostały wybrane następujące osoby: Okręg Nr 1. Guz Jarosław - głosów 140 - poparcie 31,46 % Jucewicz Alina - głosów 180 - poparcie 40,45 % Laskowska Elżbieta - głosów 165 - poparcie 37,08 % Okręg Nr 2. Kowalski Dariusz - głosów 95 - poparcie 29,97 % Górski Mirosław - głosów 89 - poparcie 28,08 % Okręg Nr 3. Kołakowska Jolanta Danuta - głosów 130 - poparcie 30,88 % Szymanek Alicja - głosów 125 - poparcie 29,69 % Charo Beata - głosów 102 - poparcie 24,23 …

17.11.2010 Wybory samorządowe 2010

Wyborco! Wszystkie ważne informacje wyborcze.     Podział Gminy na okręgi wyborcze Numer okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba wybieranych radnych 1 Miasto Ryn: ulice Albina Nowickiego, Brzozowa, Cicha, Konrada Wallenroda, Krzywa, Lipowa, Mikołaja Kopernika, Ogrodowa, Polna, Podmiejska, Słoneczna, Traugutta, Wiejska, Zamiejska, Zielona 3 2 Miasto Ryn: ulice …

02.06.2010 Ranking budżetów gmin miasto i gmina Ryn

Ranking budżetów gmin – miasto i gmina Ryn na tle województwa warmińsko-mazurskiego Uprzejmie informujemy, że Gazeta Olsztyńska dnia 26 maja opublikowała w dodatku „Gazeta Samorządowa” ranking 116 gmin województwa warmińsko – mazurskiego – na podstawie sprawozdań budżetowych za 2009 rok, biorąc pod uwagę: I. wydatki budżetowe, II. wydatki gmin na inwestycje, III. Wydatki na 1 mieszkańca IV. wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca gminy V. zadłużenie gminy (im mniejsze - tym lepsza pozycja). VI. Ogólna …

19.05.2010 Komunikat - przerwy w dostawie energii elektrycznej

W dniu 24 maja 2010r. w godz. 8:00-16:00 na terenie gminy planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej. Miejsce wyłączenia : Ryn ul.Mazurska, Szkoła Gimnazjum, PGKiM Wodociągi, Oczyszczalnia Ścieków, Ośrodek GAT, Ośrodek Wyp.Kozienice, sklep Biedronka, Stacja Diagnostyki Samochodowej, ul. Partyzantów nr 1a, 8, 12, 16, 17, 31, CPN (dawny SKR). Szczegóły znajdują się stronie internetowej pod adresem:  http://dystrybucja.zeb.com.pl/pl/zeb.php?m=230&zaklad=elk

04.05.2010 Absolutorium Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

Dnia 28.04.2010r. podczas XLV Sesji Rady Miejskiej w Rynie Burmistrz Miasta i Gminy Ryn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ryn za rok 2009. Po wysłuchaniu informacji i analizie dokumentów Radni Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ryn za rok 2009 i udzielili Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn absolutorium. Budżet Miasta i Gminy Ryn uchwalony w dniu 30 grudnia 2008 r. Uchwałą nr XXV/233/08 Rady Miejskiej w Rynie przewidywał plan dochodów w wysokości 16 711 583,00 zł, wydatki w wysokości 27 …

13.04.2010 KATASTROFA SAMOLOTU Z PREZYDENTEM RP, ŻAŁOBA NARODOWA

KATASTROFA SAMOLOTU Z PREZYDENTEM RP MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY RYN ŁĄCZĄ SIĘ W SMUTKU I ŻAŁOBIE Z RODZINAMI, TYCH, KTÓRZY ODESZLI ... SKŁADAMY NAJSZCZERSZE KONDOLENCJE   W imieniu ryńskiego samorządu, wszystkich mieszkańców miasta i gminy Ryn oraz swoim własnym, pragnę wyrazić głęboki żal i smutek z powodu tragicznej katastrofy lotniczej samolotu, lecącego na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.   To wielka tragedia dla całego kraju i wszystkich Polaków.   Wśród ofiar katastrofy pod Smoleńskiem jest …

01.04.2010 Wielkanocne Życzenia Świąteczne

    Radosnych Świat Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny. Dużo zapału i odwagi w podejmowaniu nowych zadań owocujących sukcesami oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób życzą mieszkańcom miasta i gminy Ryn   Burmistrz Miasta i Gminy Józef Karpiński   Przewodniczący Rady Miejskiej                                       …

30.03.2010 10 lat współpracy partnerskiej z Rejonem Jurbarkas na Litwie

Współpraca z Rejonem Jurbarkas datuje się od roku 1984r. ale umowę określającą zakres i cel współpracy podpisano 17 marca 2000 roku. Organizowanie wyjazdów mieszkańców do miast partnerskich pozwalała poznać się wzajemnie, poznać kulturę, zwyczaje, a także okolice. Nasi mieszkańcy zobaczyli Jurbarkas – miasto z 750 letnią bogatą historią, leżące nad pięknym Niemnem, Wilno, Kowno, Pałangę i Kłajpedę. Litwini zwiedzali polskie miasta: Gdańsk, Warszawę, Olsztyn, a także Gierłoż, Świętą Lipkę i inne. Na uroczystość 10 lecia …

09.03.2010 Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ryn

Mając na uwadze poprawę warunków inwestowania w Gminie Ryn wprowadzono zmiany „STUDIUM UWARUNKOWANIA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” MIASTA I GMINY RYN 1. Uchwała nr XXV/241/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2008 r. - dotycząca przystąpienia do opracowania zmian „Studium” 2. W dniu 03.02.2009 r. podpisano stosowną umowę o sporządzeniu zmian z wybraną Firmą „INPLUS” Sp. z o.o. z Olsztyna. 3. Sukcesywnie przeprowadzano obowiązujące procedury m.in.: - ogłoszono w internecie, „Gazecie …