Urząd

17.06.2014 Filary Polskiej Gospodarki - wyróżnienie

23 maja 2014 roku odbyła się gala Filary Polskiej Gospodarki, organizowana przez Puls Biznesu. Gazeta przeprowadziła plebiscyt wśród gmin, mający na celu uhonorowanie liderów wśród jednostek samorządu terytorialnego. Zwrócono się w tym celu do gmin w Polsce z prośbą o wskazanie samorządów, o których można powiedzieć, że są liderami w regionie. Samorządowcy spośród gmin w danym województwie wybierają jednego – w ich ocenie - lidera w regionie. W drugim kroku respondenci proszeni są o wskazanie samorządów …

30.05.2014 Nagrody, dyplomy i wyróżnienia Miasta i Gminy Ryn

       Miasto i Gmina Ryn dzięki prężnej pracy burmistrza i całego Urzędu zyskuje uznanie nie tylko w oczach mieszkańców, ale również wśród rożnych instytucji, czego dowodem są liczne nagrody, dyplomy i wyróżnienia. Poniżej krótki opis wybranych a w galerii zdjęcia.        Ryn laureatem rankingu Europejska Gmina Europejskie Miasto 2010 organizowanego przez „Dziennik Gazeta Prawna” seminarium dla samorządów oraz regionalna gala rankingu Europejska Gmina - Europejskie Miasto 2010. Ryn …

29.05.2014 XL Sesja Rady Miejskiej w Rynie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.) zwołuję XL Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 11 czerwca br. ( środa) godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między …

07.05.2014 Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr  53 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 5 maja 2014r.     w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.                            Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2011.21.112  ze zmianami) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej …

29.04.2014 Informacja o zgłaszaniu członków do obwodowych komisji wyborczych

Zgłaszanie członków do obwodowych komisji wyborczych 2 maja w godzinach 9.00-15.00

29.04.2014 Informacja o 2 maja 2014

ZAWIADOMIENIE dnia 2 maja 2014r. Urząd nieczynny

24.04.2014 Obwieszczenie - granice obwodów głosowania

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 23 kwietnia  2014 r.   w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a …

17.04.2014 Życzenia - Wielkanoc 2014

 

17.04.2014 XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Rynie

 ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.) zwołuję XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 30 kwietnia br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w …

09.04.2014 Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Szanowni Państwo, Z upoważnienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie, poniżej podajemy Informację Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.   INFORMACJA Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z § 4 ust. 1 …