Urząd

09.04.2014 Wieczory z paszportem

Szanowni Państwo, Miło nam zadedykować Państwu „Wieczór z Paszportem” w 2014r. Już od 09 kwietnia 2014 r. zapraszamy Państwa do punktu Paszportowego w Giżycku, mieszczącego się w Urzędzie Miejskim, al. 1 Maja 14, 11-520 Giżycko, w godzinach 10.00-20.00, tel. 87 732 41 63   Kolejne „Wieczory z Paszportem” w 2014 r.: 14 maja 2014 r. 11 czerwca 2014 r. 09 lipca 2014 r. 13 sierpnia 2014 r. 10 września 2014 r. 08 października 2014 r. 12 listopada 2014 r. 10 grudnia 2014 r.   Możecie Państwo dokonać kompleksowej …

09.04.2014 Skład Rady Gminy

Skład Rady Miejskiej w Rynie kadencji 2010-2014: 1 Jarosław Guz Przewodniczący Rady 2 Mirosław Górski Wiceprzewodniczący Rady 3 Beata Charo Członek Rady  …

09.04.2014 Burmistrz

Józef Karpiński ur. 05 sierpnia 1947 roku w Rogiedle wykształcenie wyższe (Akademia Techniczno - Rolnicza w Bydgoszczy) Wybrany w wyborach bezpośrednich, pełni funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Ryn od 07.12.2006 r.

19.03.2014 Obwieszczenie - Wybory Parlamentarne 2014

Obwieszczenie   Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 4 marca 2014r.     w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.                        Na podstawie art. 114 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia …

19.03.2014 Wspieram region - przekaż 1 procent podatku organizacjom pożytku publicznego z Warmii i Mazur

           Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie i włączenie się w akcję promocyjną "Wspieram region - przekaż 1 % podatku organizacjom pożytku publicznego z Warmii i Mazur".             Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2010 roku prowadzi akcję społeczną "Wspieram region - przekaż 1 % podatku organizacjom pożytku publicznego z Warmii i Mazur". W roku 2014 również realizowane są działania zmierzające do zachęcania jak …

07.02.2014 Ogłoszenie o konsultacji

OGŁOSZENIE     Burmistrza Miasta i Gminy w Rynie     w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Ryn dotyczące „Strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”        Realizując zapisy uchwały Rady Miejskiej w Rynie z dnia 5 lutego 2014r. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn ogłasza, że w okresie od 6 lutego do dnia 27 lutego przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami Gminy Ryn dotyczące „Strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020” w w następujący sposób …

26.11.2013 Obwieszczenie o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie w okręgu wyborczym nr 6

OBWIESZCZENIE   Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie z dnia 22 listopada 2013 roku   o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie w okręgu wyborczym nr 6   Na podstawie art. 108 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 ze zm.), Miejska Komisja Wyborcza w Rynie   podaje …

21.11.2013 Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Rynie 27.11.2013r.

Ryn, 15.11.2013r. MIESZKAŃCY   MIASTA I GMINY RYN                                                                    …

18.11.2013 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rynie 2013 - informacja o dodatkowych dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie z dnia 16 listopada 2013 roku o dodatkowych dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie zarządzonych na dzień 15 grudnia 2013r.   Na podstawie art. 108 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 176 poz. 1190 ze . zm.) oraz § 4 ust. 2 pkt 4 załącznika nr 1 "Regulamin terytorialnych komisji wyborczych" do uchwały z dnia 4 września 2006 roku …

18.11.2013 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rynie 2013 - informacja

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie z dnia 16 listopada 2013r. o terminie dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Rynie w wyborach uzupełniających, zarządzonych na dzień 15 grudnia 2013 roku. Na podstawie art. 108 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.-Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.z 2010r. Nr 176, poz. 1190, ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 113 ze zm.) …