Urząd

23.05.2012 Ogłoszenie na utwardzenie kostką typu polbruk placów na terenie miasta Ryn

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Utwardzenie kostką typu polbruk placów na terenie miasta Ryn" opis zamówienia   1. Utwardzenie placu przy ul. Kościuszki o pow. ok. 300 m². 2. Utwardzenie placu przy ul. Hanki Sawickiej o pow. ok. 400 m². 3. Utwardzenie obrzeży boiska Orlik o pow. ok. 200 m². Zadanie zostanie wykonane z materiału powierzonego (kostka typu polbruk). Termin składania ofert: 30.05.2012 r. do godz. 12.00 Termin wykonania zamówienia: …

16.04.2012 Pomoc Rolnikom

Informuję, że w dniu 3 kwietnia 2012 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania. Program ten przewiduje między innymi udzielenie pomocy w formie: 1. niskooprocentowanych kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, 2. odraczania terminu płatności składek, rozkładania na dogodne raty oraz umarzania bieżących składek na …

17.02.2012 Pomoc w wypełnieniu zeznania

30.12.2011 Nowy Rok !

Z okazji kończącego się roku 2011 składamy wszystkim mieszkańcom podziękowania za wkład pracy w rozwój Naszej Gminy. Życzymy wspaniałej zabawy Sylwestrowej oraz zdrowia, szczęścia, spełnienia wszystkich zamiarów osobistych i gospodarczych w Nowym 2012 roku                       Do Siego Roku ! Przewodniczący Rady               Burmistrz Miasta i Gminy Ryn           …

11.10.2011 Wyniki wyborów do Parlamentu RP na terenie miasta i gminy Ryn

SEJM: Nr listy Nazwa partii politycznej Liczba głosów (w 5 okręgach wyborczych) % ważnych głosów 1             KW PiS                             254 9,92 2 KW PJN  …

28.09.2011 Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 26 września 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie przeprowadzonych w dniu 25 września 2011 r. Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) Komisarz Wyborczy w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie przeprowadzonych w dniu 25 września 2011r. CZĘŚĆ I. Dane …

14.09.2011 WYBORY PARLAMENTARNE

                                                    Obwieszczenie                                      Burmistrza Miasta i Gminy …

18.08.2011 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rynie

W związku z rezygnacją z mandatu radnej Zarządzeniem nr 227 Wojewoda Warmińsko - Mazurski w dniu 12 lipca 2011r. zarządził przeprowadzenie w dniu 25 września br. na terenie okręgu wyborczego nr 3 w Rynie wyborów uzupełniających. Do dnia 11 sierpnia br. Komisarz Wyborczy w Olsztynie zarejestrował cztery komitety wyborcze wyborców: - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSTKO DLA RYNU - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ RYN - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZ ĆWIKA. Powołana została Miejska …

01.08.2011 Odbiór końcowy inwestycji

OGŁOSZENIE Informuję, że dnia 29.07.2011r dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.: ""Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej Ryńskie Pole- Siejkowo- Ławki- Skorupki"". Właściciele nieruchomości w miejscowościach objętych inwestycją mogą podłączyć się do sieci wodno- kanalizacyjnej uzgadniając przed przyłączeniem warunki techniczne włączenia z zarządcą sieci- Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Rynie ul. K. Wallenroda 10, 11-520 Ryn. Telefony kontaktowe: /87/4218043, 505019048 Osoba do kontaktu- Mieczysław …

29.06.2011 Spis kontrolny do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

W dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. przeprowadzony zostanie spis kontrolny do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu. Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności NSP 2011, poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym. Spis kontrolny zostanie przeprowadzony tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych. Osoby dzwoniące w podanym wyżej terminie do mieszkań respondentów i proszące o udzielanie odpowiedzi na pytania spisowe, są …