Tam głosujemy !

.
.

                     

              Na podstawie art.art. 16 § 1 i art. 61a § 1ustawy  z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz.112 ze zmianami), uchwały Nr XXIV/193/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 października 2012r.w sprawie podziału miasta i gminy Ryn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (zmieniona uchwałą XXXVIII/325/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 marca 2014r.)oraz Zarządzenia Nr 95 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 16 września 2014r. w sprawie wyznaczenia Obwodowych Komisji Wyborczch do celów głosowania korespondencyjnego   poniżej podaję do publicznej wiadomości:

 

informację o numerach, granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez   
 burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego
w wyborach  zarządzonych na dzień 16.11.2014r.

 

 

Nr obwodu głosow.

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Uwagi

1

Miasto Ryn: ulice: Albina Nowickiego, Partyzantów, Plac Wolności, Lipowa, Cicha, Traugutta, Konrada Wallenroda, Ogrodowa,  Mikołaja Kopernika 1-18A,19, 20, 27, 29, 31, 33, Zielona, Spacerowa.

Urząd Miasta i Gminy Ryn

ul. Świerczewskiego 2
- parter

11-520 Ryn


2

Miasto Ryn : ulice : Mazurska, Krótka, Warmińska.

Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Rynie

ul. Hanki Sawickiej 8 a
11-520 Ryn

    

3

 Miasto Ryn: ulice: Mikołaja Kopernika – prawa strona od skrzyżowania z ul. Konrada Wallenroda i Tadeusza Kościuszki – do końca, Słoneczna, Podmiejska, Brzozowa, Polna, Ryn Kolonia, Wiejska, Zamiejska, Tadeusza Kościuszki, Krzywa, Świerczewskiego, Hanki Sawickiej, Jaśminowa, Rybaka, Wąska, Wesoła, XX-lecia, Zaułek,

Urząd Miasta i Gminy Ryn

ul. Świerczewskiego 2  -

I piętro

11-520 Ryn

 

4

Sołectwa: Sterławki Wielkie, Kronowo.

Wiejski Dom Kultury

Sterławki Wielkie 54

11-520 Ryn

 

 

5

Sołectwa: Knis, Krzyżany, Jeziorko, Orło, Słabowo, Wejdyki, Rybical, Ławki, Tros, Mioduńskie.

Ryńskie Centrum Kultury
w Rynie

Ryn, ul. H.Sawickiej 1

11-520 Ryn

    

6

Sołectwa : Skop, Monetki.

Świetlica Wiejska w Skopie

Skop 9

11-520 Ryn

 

7

Sołectwa: Szymonka, Prażmowo, Stara Rudówka.

Świetlica Wiejska
w Szymonce

Szymonka 25

11-520 Ryn

 

 

    
     -   obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

         -   obwody oznaczone symbolem, zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego.

 

Wyborcy mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania własciwym ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania w terminie do dnia 12 listopada 2014 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Rynie.

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.) oraz
wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia  7 listopada 2014 r. złożyć wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
w jego imieniu.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do dnia 27 października 2014 r.

Uwaga!

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

 

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie ul. Świerczewskiego, nr 2, pokój nr 25 albo pod nr telefonów:
87-4293960 lub w formie elektronicznej, adres e-mail sekretarz@miastoryn.pl.

 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania – 16 listopada 2014 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.

 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub każdy inny dokument z fotografią umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Dokumentem tym nie może być „książeczkowy” dowód osobisty.

Burmistrz Miasta i Gminy

(-) Józef Karpiński

poleć znajomemu

Urząd

22.04.2015 Wybory Prezydenta 2015

  http://prezydent2015.pkw.gov.pl Wybory Prezydenta RP w 2015 r. — Termin i technika głosowania (I …

15.04.2015 Ślubowanie pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn

10 kwietnia 2015 r, w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn odbyło się uroczyste ślubowanie trójki nowych urzędników. Ślubowanie przed …

01.04.2015 V Sesja Rady Miejskiej w Rynie dostępna już w internecie

Film z V Sesji Rady Miejskiej w Rynie jest już dostępny w internecie, link poniżej: www.youtube.com/sesja ryn