Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr  53

Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 5 maja 2014r.

 
 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
 
                         Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2011.21.112  ze zmianami) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego  (Dz. U. z 2014r. Poz. 231) i Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (MP z 2011r. Nr 30, poz. 345) a także Uchwały Nr XXIV/193/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Ryn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, mienionej uchwałą Nr XXXVIII/325/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 marca 2014r.  zarządzam, co następuje:
 § 1. Powołuję obwodowe komisje wyborcze w następujących składach osobowych:
 
1.        Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Rynie:
 
Andrzej Zacharczyk
Grażyna Leonik - Kowalska
Adam Majgier
Anna Radecka
Paweł Pomykała
Helena Krystyna Dobrowolska
Anna Wiaczkis  - osoba wskazana przez Burmistrza
 
2.        Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Rynie
 
Adam Caban
Wiesława Bujwid
Aldona Kamila Lemieszek
Sylwia Maciejuk
Anna Orzołek
Wioletta Sajewicz
Justyna Leonik  -  osoba wskazana przez Burmistrza
 
3.      Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Rynie
 
Jacek Banaszkiewicz
Bogusława Marchelewicz - Owczarczak
Rafał Polak
Marlena Piątek
Zygmunt Andrzejewski
Anna Małgorzata Załęska
Wiesława Wachowska – osoba wskazana przez Burmistrza
 
4.      Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Sterławkach Wielkich
 
Halina Banaszkiewicz
Stanisław Bojarski
Grażyna Polewaczyk
Marta Owczarek
Jadwiga Teresa Kuciewska
Natalia Bimbir
Seweryn Stankiewicz  - osoba wskazana przez Burmistrza
 
5.      Obwodowa Komisja Wyborcza Nr  5 w Rynie
 
Artur Pruszyński
Zofia Brant
Agnieszka Sylwia Żabicka
Marta Piątek
Roman Szewczyk
Bożena Franciszka Wiśniowska
Monika Furtak – osoba wskazana przez Burmistrza
 
6.     Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Skopie
 
Krystian Artur Kuszczak
Sylwia Ewa Mikosza
Andrzej Stonio
Natalia Stackiewicz
Marta Olszewska
Helga Fitza
Katarzyna Czarniewska – osoba wskazana przez Burmistrza
 
7.      Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Szymonce
 
Grzegorz Marciniak
Juliusz Sebastian Brant
Iwona Helena Hartwig
Katarzyna Stunża
Grzegorz Suchorowiec
Ryszard Jarosz
Aleksander Szczepański – osoba wskazana przez Burmistrza
 
 
§ 2. Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych zwołuję na dzień
       16 maja 2014r.  godz. 13,30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

poleć znajomemu

Urząd

22.04.2015 Wybory Prezydenta 2015

  http://prezydent2015.pkw.gov.pl Wybory Prezydenta RP w 2015 r. — Termin i technika głosowania (I …

15.04.2015 Ślubowanie pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn

10 kwietnia 2015 r, w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn odbyło się uroczyste ślubowanie trójki nowych urzędników. Ślubowanie przed …

01.04.2015 V Sesja Rady Miejskiej w Rynie dostępna już w internecie

Film z V Sesji Rady Miejskiej w Rynie jest już dostępny w internecie, link poniżej: www.youtube.com/sesja ryn