Wybory

24.04.2014 Obwieszczenie - granice obwodów głosowania

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 23 kwietnia  2014 r.   w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a …

09.04.2014 Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Szanowni Państwo, Z upoważnienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie, poniżej podajemy Informację Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.   INFORMACJA Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z § 4 ust. 1 …

19.03.2014 Obwieszczenie - Wybory Parlamentarne 2014

Obwieszczenie   Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 4 marca 2014r.     w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.                        Na podstawie art. 114 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia …

26.11.2013 Obwieszczenie o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie w okręgu wyborczym nr 6

OBWIESZCZENIE   Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie z dnia 22 listopada 2013 roku   o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie w okręgu wyborczym nr 6   Na podstawie art. 108 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 ze zm.), Miejska Komisja Wyborcza w Rynie   podaje …

18.11.2013 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rynie 2013 - informacja o dodatkowych dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie z dnia 16 listopada 2013 roku o dodatkowych dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie zarządzonych na dzień 15 grudnia 2013r.   Na podstawie art. 108 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 176 poz. 1190 ze . zm.) oraz § 4 ust. 2 pkt 4 załącznika nr 1 "Regulamin terytorialnych komisji wyborczych" do uchwały z dnia 4 września 2006 roku …

18.11.2013 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rynie 2013 - informacja

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie z dnia 16 listopada 2013r. o terminie dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Rynie w wyborach uzupełniających, zarządzonych na dzień 15 grudnia 2013 roku. Na podstawie art. 108 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.-Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.z 2010r. Nr 176, poz. 1190, ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 113 ze zm.) …

16.10.2013 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rynie

ZARZĄDZENIE NR 218   WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 8 października 2013 r.   w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie               Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr …

11.10.2011 Wyniki wyborów do Parlamentu RP na terenie miasta i gminy Ryn

SEJM: Nr listy Nazwa partii politycznej Liczba głosów (w 5 okręgach wyborczych) % ważnych głosów 1             KW PiS                             254 9,92 2 KW PJN  …

28.09.2011 Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 26 września 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie przeprowadzonych w dniu 25 września 2011 r. Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) Komisarz Wyborczy w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie przeprowadzonych w dniu 25 września 2011r. CZĘŚĆ I. Dane …

14.09.2011 WYBORY PARLAMENTARNE

                                                    Obwieszczenie                                      Burmistrza Miasta i Gminy …