Dowody osobiste, imiona, śluby - zmiany w prawie

.
.

Nowe dowody osobiste, śluby poza urzędem stanu cywilnego, nadawanie dzieciom imion obcego pochodzenia oraz elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego – to najważniejsze zmiany w prawie od 1 marca.

Dowody osobiste
Bez adresu zameldowania, koloru oczu i wzrostu, zniknie też zeskanowany podpis posiadacza dokumentu – tak będzie wyglądał nowy dowód osobisty. Zmiany będą od 1 marca. Co istotne, dotychczasowe dowody zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie więc konieczności wymiany dokumentów.
Dowód osobisty ma służyć tylko do potwierdzenia tożsamości oraz obywatelstwa polskiego. Tak jak dotychczas będzie także uprawniał do przekroczenia granicy.
Za wydanie nowego dowodu osobistego nie zapłacimy ani złotówki, bo ustawodawca nie przewidział opłat w tym zakresie (opłat za wydanie dowodów nie ma od 2010 r.). Na nowy dowód maksymalnie trzeba będzie poczekać do 30 dni.
Co ważne jeżeli ktoś zmieni adres zameldowania, nie będzie musiał, tak jak dotychczas, wymieniać dowodu – w nowym dokumencie nie będzie w ogóle informacji o zameldowaniu. Wymiana będzie jednak konieczna w wypadku zmiany nazwiska.
Zmiany w nowych dowodach osobistych
Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną bez zmian. Natomiast fotografia będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Istotną zmianą jest wymóg w zakresie terminu wykonania fotografii, nie może ona być starsza niż 6 miesięcy.
Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez okres 5 lat. Nowością będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju lub drogą elektroniczną. Wniosek składany w gminie będziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za nas pracownik gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy. Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego będziemy musieli uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.
Gdzie po nowy dowód osobisty?
Od 1 marca wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego będą przyjmowane w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie od każdego obywatela polskiego – niezależnie od miejsca jego zameldowania.
Ślub poza urzędem
Od 1 marca 2015r. za ślub poza urzędem, trzeba będzie zapłacić. Ceremonia ma kosztować 1000 zł. Do tego małżonkowie będą musieli uiścić opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa (obecnie 84 zł).
Nadawanie dziecku obcego imienia
Obecne prawo o aktach stanu cywilnego zakazuje nadawania dziecku imienia, które nie pozwala na łatwe odróżnienie płci – np. Angel czy Sasza, które pojawiają się w Polsce coraz częściej. Od marca 2015 r. rodzice będą mogli nadać dziecku niespolszczone, obco brzmiące imię. Jest to szczególnie ważne dla małżeństw mieszanych i imigrantów z polskim obywatelstwem. Nadal nie będzie można nadać więcej niż dwóch imion. Nie będzie można też, tak jak to jest obecnie, dać dziecku imię ośmieszające lub nieprzyzwoite. Liberalizacja w nadawaniu imion nie przewiduje też zdrobnień – Zosia, Marysia, Wojtuś czy Kubuś.
System Rejestrów Państwowych
Od 1 marca w Systemie Rejestrów Państwowych znajdą się m.in. rejestry: PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. Będą miały do niego dostęp wszystkie gminne urzędy w Polsce. Dzięki SRP urzędnicy nie będą musieli prowadzić między sobą korespondencji, by uzyskać dane. Wprowadzona zostanie elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego. Wprowadzona zostanie elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego. Od 1 marca w Urzędach Stanu Cywilnego w całym kraju rusza nowy system informatyczny o nazwie „Źródło”.
Po odpis aktu stanu cywilnego nie trzeba będzie jechać do miejsca swego urodzenia – po wprowadzaniu nowego systemu informatycznego, dokument dostaniemy w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zamieszkania. To nie jedyna zmiana w USC.
Informatyczne zmiany w USC oznaczają, że nie będzie papierowej wersji aktu stanu cywilnego, zastąpi go wersja elektroniczna. Będą też elektroniczne wersje aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu. Nadal będą odpisy w wersji papierowej, ale zmieni się ich wizerunek. Wszystkie Urzędy Stanu Cywilnego w całym kraju będą pracować na ujednoliconej aplikacji o nazwie „Źródło”. To oznacza, że odpis aktu stanu cywilnego otrzymamy w dowolnej placówce USC w kraju.
Jeśli obywatel będzie chciał odpis aktu w postaci elektronicznej, to kierownik urzędu tą drogą prześle mu potrzebny dokument. Obywatel otrzyma więc akt bez wizyty w urzędzie.
Nie będzie też obowiązku przedkładania odpisów aktów niezbędnych do rejestracji stanu cywilnego.

poleć znajomemu

Miasto i okolice

29.04.2015 VII Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza MiG Ryn

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN,KS GARDA W OSTRÓDZIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE I REKREACYJNE W RYNIE SEKCJA STRZELECKA ,,SOKÓŁ” …

21.04.2015 Gminny Program Budowy Mieszkań

Gmina Ryn zamierza opracować Gminny Program Budowy Mieszkań, w ramach którego będzie realizowana budowa budynku wielorodzinnego. Lokale …

10.04.2015 Konkurs plastyczny - ślimak Cittaslow Ryn

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn ogłasza konkurs na wykonanie ślimaka Cittaslow. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Regulamin …