Wybory sołtysów

.
.

Zarządzenie nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie organizacji wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Ryn

Na podstawie art. 36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.  poz. 594 ze zmianami) oraz statutów sołectw zarządzam,
co następuje:

§ 1 

1.   Zarządzam przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Ryn.

2.   W celu dokonania wyboru, o którym mowa w pkt.1 zwołuję Zebrania Wiejskie w sołectwach – zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustalam porządek zebrania wiejskiego zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów organów w jednostce pomocniczej :

1.   Otwarcie zebrania wiejskiego

2.   Wybór przewodniczącego zebrania

3.   Sprawozdanie z dotychczasowej pracy sołtysa

4.   Wybory Sołtysa

           - zgłaszanie kandydatur

           - wybór komisji skrutacyjnej

           - przeprowadzenie głosowania

           - podjęcie uchwały o wyborze Sołtysa

      5. Wybory Rady Sołeckiej

           - zgłaszanie kandydatur

           - wybór komisji skrutacyjnej

           - przeprowadzenie głosowania

           - podjęcie uchwały o wyborze Rady Sołeckiej

6. Sprawy różne.

7. Dyskusja i wolne wnioski.

§ 3

Zarządzenie nie dotyczy sołectw: Sterławki Wielkie, Słabowo i Monetki.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sołectwie na co najmniej 14 dni przed terminem wyborów.Załącznik do Zarządzenia Nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia  30.01.2015

Harmonogram zebrań wiejskich – sprawozdawczo - wyborczych 2015r.

 

 

Sołectwo

 

Data

godz.

I termin

 

Miejsce

II termin

+ 15 min

Jeziorko

20.02

18.oo

Mieszkanie sołtysa

Knis

20.02

16.oo

Mieszkanie sołtysa

Kronowo

24.02

17.3o

Mieszkanie sołtysa

Krzyżany

16.02

19.oo

Świetlica wiejska

Ławki

14.02

14.oo

Wiata na plaży - Ławki

Mioduńskie

27.02

18,oo

Mieszkanie sołtysa

Orło

17.02

18.oo

Świetlica wiejska

Prażmowo

18.02

17.oo

Mieszkanie sołtysa

Rudówka

18.02

19.oo

Mieszkanie sołtysa

Rybical

26.02

19.3o

Świetlica wiejska

Skop

19.02

19.3o

Świetlica wiejska

Szymonka

19.02

17.oo

Świetlica wiejska

Tros

21.02

12.oo

Świetlica wiejska

Wejdyki

16.02

17.3o

Świetlica wiejska  w Krzyżanach

    

poleć znajomemu

Miasto i okolice

29.04.2015 VII Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza MiG Ryn

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN,KS GARDA W OSTRÓDZIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE I REKREACYJNE W RYNIE SEKCJA STRZELECKA ,,SOKÓŁ” …

21.04.2015 Gminny Program Budowy Mieszkań

Gmina Ryn zamierza opracować Gminny Program Budowy Mieszkań, w ramach którego będzie realizowana budowa budynku wielorodzinnego. Lokale …

10.04.2015 Konkurs plastyczny - ślimak Cittaslow Ryn

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn ogłasza konkurs na wykonanie ślimaka Cittaslow. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Regulamin …