Miasto i okolice

22.11.2012 Kiermasz świąteczny

POLECAMY  I ZAPRASZAMY RAZEM Z ORGANIZATORAMI !

19.11.2012 Wojewódzkie Otwarte Zawody Strzeleckie LOK w Iławie

W dniu 11.11.2012r. w na strzelnicy w Iławie odbyły się Wojewódzkie Otwarte Zawody Strzeleckie LOK. Wśród 55 zawodników biorących udział w zawodach nie zabrakło również zawodników z Klubu Strzeleckiego LOK Ryn. W poszczególnych konkurencjach dyplomy zdobyli: Ewelina Filipek- 4 miejsce pistolet P83 (kat.kobiet) 6 miejsce dwubój pistolet P83 i karabin CZ858 4 miejsce w klasyfikacji ogólnej Łukasz Iwaniuk- 4 miejsce pistolet P83 5 miejsce dwubój pistolet P83 i karabin CZ858 5 miejsce w klasyfikacji ogólnej …

16.11.2012 Konkurs Warmińsko - Mazurska Nagroda Jakości

Konkurs Warmińsko – Mazurska Nagroda Jakości jest edycją regionalną Polskiej Nagrody Jakości. Konkurs w wymiarze regionalnym organizowany jest od 12 lat. Celem konkursu Warmińsko – Mazurska Nagroda Jakości jest promowanie Zarządzania przez Jakość , ustawiczne doskonalenie organizacji we wszystkich aspektach i sferach działalności, zarówno od strony potencjału, jak i efektów. Komitet Warmińsko – Mazurskiej Nagrody Jakości ustanowił następujące kategorie konkursowe: 1. Mikro i małe organizacje produkcyjne i usługowe 2. Organizacje …

13.11.2012 Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - obiekty budowlane

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego         Przypominam, że na właścicielach, zarządcach użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane) . …

26.10.2012 Stwórz logo 7 Cudów Mazur wygraj 700 zł

Ogłaszamy konkurs na stworzenie loga i logotypu kampanii „7 Cudów Mazur”, która ma promować siedem samorządów z Warmii i Mazur. Każdy może powalczyć o nagrodę w wysokości 700 zł Kampania pod hasłem „7 cudów Mazur”, w której udział biorą Mikołajki, Węgorzewo, Giżycko, Ruciane – Nida, Pisz, Ryn i Mrągowo właśnie ruszyła. Przedstawiciele siedmiu samorządów rozpoczęli współpracę w zakresie wspólnej promocji regionu. Ideą jaka przyświeca samorządowcom jest stworzenie rozpoznawalnej …

19.10.2012 Rybical miejscem aktywnego wypoczynku

INFORMACJA o realizacji zadań konkursu „RYBICAL MIEJSCEM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU” W dniu 12.04.2012 r. Rada Sołecka wsi Rybical  podjęła inicjatywę przystąpienia wsi Rybical do organizowanego przez Urząd Marszałkowski- Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa do konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2012 r.” Przedsięwzięcie określono nazwą „ RYBICAL MIEJSCEM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU” W dniu 27.04.2012 r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego a …

10.10.2012 Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców - Konkursy

Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców zaprasza na kurs: - INSTRUKTORA ZNAKOWANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH - 10.11.2012 r. :  załączniki : Program IZST, Formularz Instruktora Znakowania Szlaków Turystycznych - INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFKOWANEJ: SPECJALNOŚĆ - TURYSTYKA PIESZA NIZINNA 17-18.11.2012 r.  załączniki : Program ITK - Piesza Nizinna, Formularz zgłoszeniowy Instruktora Turystyki Kwalifikowanej - INSTRUKTORA NORDIC WALKING - 27-28.10.2012 r.  załączniki : Program Instruktora Nordic Walking, Formularz …

10.10.2012 Dobre praktyki, godne naśladowania - II edycja konkursu

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu  pn. „Dobre praktyki, godne naśladowania” na najlepszą inicjatywę zrealizowaną na terenie gmin należących do Związku Stowarzyszeń LGD9.   Konkurs jest adresowany do stowarzyszeń, sołectw, grup nieformalnych, w tym kół gospodyń, osób fizycznych, związków wyznaniowych działających na rzecz społeczności lokalnej obszaru LGD9.   Konkursem objęte są zrealizowane projekty lub inicjatywy (również we współpracy z samorządami, innymi stowarzyszeniami, grupami …

05.10.2012 Impresje świąteczne kiermasz LGD9

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9) ul. Portowa 2/3; 11-600 Węgorzewo tel./fax. 87 427 06 17; www.mazurylgd9.pl „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   Węgorzewo, 03 października 2012 …

27.09.2012 Miasto Ryn wieczorową porą

Zdjęcia przestawiają centrum miasta Ryn oraz część ścieżki sacerowo rekreacyjnej nad J. Ołów i boiska Orlik w Rynie. Autor zdjęć: Andrzej Żmijewski